Izmantotā literatūra


Apsits J. Kā atrod apakšzemes udeņus. — Atpūta, 1932, № 402, 15. jūk, 23. Ipp

Jezuītu pāters izgudrojis burvju rīkstīti. — Atpūta, 1934, № 527, 7. dec., 2. lpp.

Kleins A. Rīkstnieka so|i. — Komunists (Liepāja), 1982, 16. janv., № 11 (9662).

Krūmiņš K. Vai «brīnumrīkstīte» noderīga apakšzemes ūdensdzīslu uzmeklēšanai? — Atpūta, 1933, № 453, 7. jūl., 2. lpp.

Leimane I. Vilkaču mantiniece. Romāns. — R., Ernesta Kreišmaņa izdevniecība, 1943, 240 lpp.

Bekers V. Apakšzemes ūdensdzīslu izstarojumu ietekme un tās pamats. — R., Autora izdevums, 1939, 15 lpp.

Cilvēks, kas zemē redz avotu un zeltu. — Atpūta, 1932, 12. febr., 2. lpp.

Ducmanis V. «Burvju zizlis» un tā lietošana kul-tūrtehniskā praksē. — Mērniecības un kultūrtehnikas vēstnesis, 1929, № 1/2, 13.—18. lpp.

Valdmanis J., Kalniņš T., Dolacis J. Vai dabā pastāv ūdens «āderes»? — Zinātne un tehnika, 1976, № 4, 21.-23. lpp.

Agricola G. De re metallica. — Basileae, 1556.

Bird Ch. The divining hand. The art of searching for water, oil, minerals, and other natural resources or anything lost, missing or badly needed. — New York, E. P. Dutton, 1979, 340. p.

Curry M. Das Reaktionsliniensystem als krank-heitsauslosender Faktor. — Hippokrates, 1952, Bd. 23, H.10, S. 263—270.

Depdolla J. Chemisch-radiāsthetische Studien.

I. Teil. Netzsysteme. — Z. Radiāsthesie, 1954, Bd. 6, S. 171-182.

Fabricius L. Forstliche Versuche. XIV. Versuch zur Vorhersage des Pflanzenwachstums mit Hilfe der WOnschelrute. — Fortswiss. Zbl., 1934, Bd. 56, H. 21, S. 703-707.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru